Verdensmål

Verdensmål

Conpendo og FN’s 17 verdensmål​

Da hele vores værdimæssige fundament hviler på en cirkulær tankegang om bæredygtighed og sunde arbejdsrelationer imellem mennesker på tværs af køn og kulturer, er det helt naturligt, at vi aktivt arbejder med FN’s 17 verdensmål. 

Verdensmålene omfatter en lang række tiltag, der kan forbedre vilkår for alt liv på jorden. En del af programmet omfatter handlinger, som skal forbedre ligestilling og lærings- og arbejdsvilkår for ansatte på arbejdspladserne. 

Disse mål arbejder vi direkte med i vores daglige arbejde hos Conpendo Consult. 

Men der er også verdensmål, vi støtter indirekte med aktiviteter, der ligger uden for vores professionelle arbejdsområde. De handler blandt andet om at passe på naturen og støtte genopretning, hvor mennesker har ødelagt naturen. 

Herunder følger de verdensmål, Conpendo har fokus på:

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse

FN har peget på dette mål som et af de vigtigste af alle verdensmålene. Hos Conpendo støtter vi aktivt uddannelse af kommende ledere med undervisning og mentor Ships, ligesom vi aktivt hjælper iværksættere og andre med initiativ og gode ideer.

Vi har særligt fokus på delmål:

4.4 – Øg antallet af mennesker, der kan klare sig selv

Solid erfaring og helt særlige kompetencer kommer ikke ud af ingenting. Vi er derfor forpligtet til også at støtte morgendagens kandidater.

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Conpendo Consult bestræber sig på altid at præsentere holistisk tænkende kandidater, der forstår, at verden hænger sammen og at vækst ikke skabes på bekostning af andre. Vi har samtidig fokus på ordentlige arbejdsforhold med lige løn for lige arbejde – både hos os selv og hos vores kunder.

Vi har særligt fokus på delmål:

8.3 – Før en politik, der skaber jobs og fremmer virksomheder

Vi ønsker at arbejde for at skabe anstændige jobs, der kan støtte produktive aktiviteter, iværksætteri, kreativitet og innovation.

8.5 – Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Alle har ret til et ordentligt arbejde samt lige løn for lige arbejde. Det gælder uanset køn, orientering eller om man har handicap.

8.6 – Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik

Selvom de fleste kandidater fra Conpendo Consult har solid erfaring og stærke kompetencer, skal vi også hjælpe morgendagens ledere godt på vej.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

I Danmark er vi generelt gode til at producere affald. Det skal vi ændre på. Derfor arbejder Conpendo Consult løbende på at minimere affaldsmængden og sortere det resterende til genanvendelse. Vi forpligter os desuden til at spare på energien og kontinuerligt energioptimere arbejdsgange.

Vi har særligt fokus på delmål:

12.5 – Reducér affaldsmængden betydeligt

Hos Conpendo skal vi kontinuerligt arbejde for at nedbringe mængden af affald, vi producerer, og søge genanvendelse, hvor det er muligt.

12.6 – Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt

Vi forpligter os til at italesætte bæredygtige tiltag om øget trivsel, ligestilling og ordentligt arbejdsklima for de kandidater, vi præsenterer.

Mål 15 – Livet på land

Hos Conpendo Consult ønsker vi at sætte fokus på naturen og på naturbevarelse. Udover at minimere eget forbrug af papir, toner, brændstof og energi generelt, støtter vi også initiativer til genplantning af skove over hele verden – og vi opfordrer vores samarbejdspartnere til at gøre det samme.

Vi har særligt fokus på delmål:

15.1 – Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand

Hos Conpendo søger vi aktivt at hjælpe og arbejde for virksomheder, der kæmper for verdens økosystemer og vores fælles fremtid

15.2 – Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Vi redder ikke verdens skove ved blot at begrænse vores forbrug af papir. Derfor støtter Conpendo aktivt initiativer til genrejsning af skov.

15.B – Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Vi støtter initiativer som ‘Plant for the Planet’, og opfordrer vores stakeholders til at hjælpe med at sikre bæredygtigt skovbrug overalt i verden.

Det handler kort og godt om

  • At skabe langtidsholdbare relationer mellem dygtige mennesker og virksomheder
  • At dette match skaber trivsel, mening og merværdi for alle
  • At det samlet skaber et ligeværdigt forhold mellem de tre bundlinjer:

Klima – Mennesker – Økonomi

Dét er, hvad vi kalder

’bæredygtig rekruttering’