Genplacering

Genplacering

Send godt videre

Hvis det bliver nødvendigt at afskedige en eller flere medarbejdere, kan Conpendo Consults erfarne konsulenter, gennem en struktureret proces og aktiv sparring, hjælpe de opsagte kolleger videre i deres arbejdsliv. Det giver medarbejderen tryghed og sender et godt signal i organisationen, at der tages hånd om de kolleger, man desværre har måtte afskedige.

Vi sikre en positiv oplevelse!

Conpendos genplaceringsprogram hjælper afskedigede medarbejdere til at finde en ny karrieremulighed, og det kan samtidig skabe mulighed for lidt goodwill i resten af organisationen oven på en trist afsked. 

Vores konsulent vil gennem hele processen hjælpe den afskedigede med at finde nye jobmuligheder. Sammen udarbejdes en aktivitetsplan, trænes i skrivning af CV og ansøgninger, der laves målsætning for ny stilling, og vi forestår interviewtræning og undervisning i brug af netværk. Vores konsulent vil desuden udarbejde en personvurdering/-analyse til den nye kommende kandidat. 

Programmet skal sikre en direkte og hurtig vej til nyt job for den afskedigede. Kommer vedkommende hurtigt i nyt job, kan det endda have en positiv effekt på de ansatte, der har måttet sige farvel til en god kollega. Indimellem kan bad-will og frustration ligefrem vendes til goodwill i organisationen.

Model for genplaceringsforløb

Program:

Model for genplaceringsforløb

Program:

Start:

 • Forventningsafstemning samt gennemgang af forløb
 • Kandidatinterview
 • Test og efterfølgende feedback ”Hvordan får man et nyt job” – processen fra start til ny kontrakt
 • Hvad skal der ske inden næste møde?

1-2 uger:

 • Netværk – Hvordan og hvor + opfølgning?
 • Færdiggørelse af CV og ansøgning
 • Vurdering af jobmuligheder
 • Personlig aktivitetsplan
 • Plan inden næste møde

3-4 uger:

 • Interviewtræning – pitch og løn mm.
 • Opfølgning på aktivitetsplanen

5-8 uger:

 • Opfølgning på aktiviteter
 • Sparring i forbindelse med interviews
 • Diverse

Løbende opfølgning indtil ny stilling:

 • Sparring og træning i forbindelse med ansøgninger og interviews
 • Onlinesupport gennem hele forløbet

Vi følger altid medarbejderen, indtil et nyt job er på plads.